Phòng Tập Thể

Giá : 750,000₫ / Ngày

Phòng ốc tiện nghi hiện đại nhất và hỗ trợ nhiều dịch vụ hấp dẫn

tự chọn
8 người
Đảo Phú Quý, Bình Thuận
Trung tâm đảo Phú Qúy

Phòng Đôi

Giá : 450,000₫ / Ngày

Phòng ốc tiện nghi hiện đại nhất và hỗ trợ nhiều dịch vụ hấp dẫn

tự chọn
4 người
Đảo Phú Quý, Bình Thuận
Trung tâm đảo Phú Qúy

Phòng Đơn

Giá : 300,000₫ / Ngày

Phòng ốc tiện nghi hiện đại nhất và hỗ trợ nhiều dịch vụ hấp dẫn

tự chọn
2 người
Đảo Phú Quý, Bình Thuận
Trung tâm đảo Phú Qúy
0886 00 99 27